Bel Direct

Garantievoorwaarden

Op de uitgevoerde werkzaamheden wordt drie maanden garantie gegeven of anders overeengekomen. In de praktijk is dit ruim voldoende, omdat als de reparatie niet goed uitgevoerd is geweest, dit zeker in korte tijd weer een storing optreedt.

De garantie heeft geen betrekking op de kwetsbare onderdelen, zoals: glas, rubber, kunststof of door onzorgvuldig gebruik zoals b.v. spijkers, munten, haarspelden, bh beugel, etc….. die in de pompafvoer/systeem terechtgekomen zijn.

Op gebruikers-/bedieningsfouten wordt geen garantie gegeven  zoals b.v. voorwerp(en) in de afvoerpomp die er niet in horen, zowel bij reparatie als nieuwe levering.

Voor volledige garantie dient U wel in overleg de reparatiebon of aankoopbon te bewaren en aan te tonen

Disclaimer

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent
of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van G.A. het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
WRB Ron Buitenhuis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij WRB Ron Buitenhuis of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan WRB Ron Buitenhuis.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door WRB Ron Buitenhuis.

Met vriendelijke groet,

WRB Ron Buitenhuis.

Reparatie Tijden:

Maandag: 8.30 - 18.00

Dinsdag: 8.30 - 18.00

Woensdag: 8.30 - 18.00

Donderdag: 8.30 - 18.00

Vrijdag: 8.30 - 18.00

Zaterdag: Gesloten

Zondag: Gesloten